THAILAND IVF Clinic Information Center 

Call Center : 02-949-7806          

  จันทร์ - ศุกร์ 08:30 - 17:30
  เสาร์ และ อาทิตย์ - ปิด
                 โทรศัพท์: (66) 02-949-7816-20
 [email protected]
                 บริษัท เวิล์ดเมดิก อินฟอร์เมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด 
 42/1 ถ.รามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

เกี่ยวกับ Thailand IVF

 

     เนื่องด้วยในปัจจุบัน มีการดำเนินการของสถานพยาบาลที่ให้บริการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ (Fertility Center) ในประเทศไทยเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้คนไข้ต้องการศูนย์รวมข้อมูลที่สะดวกในการติตด่อเช่น เบอร์โทรศัพท์ เฟสบุ๊ค ไลน์ อินสตาแกรม ฯลฯ นำมารวบรวมไว้ให้  เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจใช้บริการ  ตลอดจนคนไข้จากต่างประเทศที่ต้องการเดินทางเข้ามาใช้บริการด้านนี้  ก็ต้องการข้อมูลของคลินิกแต่ละแห่ง สถานที่ที่สะดวกในการเดินทาง แพ็คเก็จการให้บริการที่ตรงกับความต้องการที่เข้ามาใช้บริการ ค่าบริการ โอกาสสำเร็จ ฯลฯ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ หากมีการรวบรวมเป็นศูนย์กลางเพื่อให้คนไข้สามารถเลือกเป็นแนวทางในการตัดสินใจ ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์เป็นอย่างมาก ตลอดจนการพัฒนาให้เป็นระบบหลายภาษาหลัก คือ ไทย อังกฤษ จีน ก็จะยิ่งทำให้เกิดประโยชน์ต่อคนไข้มากยิ่งขึ้น

 

     ดังนั้น  บริษัท เวิลด์เมดิก อินฟอร์เมชั่น แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด (WorldMedic Information & Technology) ซึ่งเป็นบริษัทฯที่ความเชี่ยวชาญและพัฒนาระบบเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ด้านการบริหารงานสถานพยาบาลที่ให้บริการอนามัยเจริญพันธุ์มากว่า 10 ปี  ได้จัดทำเว็บไซต์ THAILAND IVF Clinic Information Center เพื่อใช้เป็นพื้นที่สำหรับส่งเสริม สนับสนุนและให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจในการรักษาผู้มีบุตรยาก สำหรับสถานพยาบาลที่ให้บริการเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ ในประเทศไทย

     

     เว็บไซต์นี้ได้รับการพัฒนาเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีบุตรยากในประเทศไทย ทั้งสถานพยาบาล โรงพยาบาล คลินิก ที่เปิดให้บริการด้านนี้โดยเฉพาะ มีข้อมูลเบื้องต้นของการให้บริการ ค่าบริการเบื้องต้น หัตถการต่างๆที่ให้บริการ ตลอดจนช่องทางติดต่อสื่อสารกับสถานพยาบาล เพื่อให้สะดวกในการปรึกษาหาข้อมูลก่อนตัดสินใจเข้ารับบริการ 

 

     นอกจากนี้  เว็บไซต์นี้ยังจะมีการพัฒนาเป็น Global Service เพื่อให้ชาวต่างชาติสามารถหาข้อมูลการเข้ามารับบริการในประเทศไทยได้ โดยจะมีระบบให้ข้อมูล ผู้แนะนำ ระบบการจอง ระบบการเดินทาง ที่พัก ฯลฯ และจะมีระบบการท่องเที่ยวเข้ามาร่วมด้วย (Medical Tour Service: MTS) อันจะเป็นการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ด้านผู้มีบุตรยากในอาเซียนและทั่วโลก ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยควบคู่ไปด้วยกัน  และจะมีการบริการทางการแพทย์ด้านอื่นมาร่วมด้วยเช่น

 • การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine)
 • การแพทย์เสริมความงามและชะลอวัย (Anti-Aging Medicine)
 • การแพทย์ศัลยกรรมความงาม (Plastic Surgery)
 • การแพทย์ด้านทันตกรรม (Dental Clinic)

 

ทีมงานได้พัฒนาแพลตฟอร์ม (Medical Service Platform) เพื่อให้ผู้ที่สนใจรับบริการสามารถเลือกสถานพยาบาลในระดับค่ารักษาต่างๆ ให้เหมาะสมกับตนเอง ตลอดจนข้อมูลเฉพาะด้าน(Success Rate)ของสถานพยาบาลแต่ละแห่ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อการเข้ารับการรักษา  

 • t03
 • t11
 • t10
 • t09
 • t08
 • t01
 • t02
 • t06
 • t05
 • t04
 • t07
Thailand-IVF "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ Thailand-IVF.com ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี